Υπηρεσίες

Λογιστικά - Φοροτεχνικά, Συμβουλευτικές ΥπηρεσίεςΕπιδιώκοντας την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των πελατών μας, έχουμε αναπτύξει ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις σε όλα τα λογιστικά – φοροτεχνικά προβλήματα που μπορούν να απασχολήσουν μια επιχείρηση ή έναν ιδιώτη φορολογούμενο.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν πλήρη υποστήριξη σε φορολογικά, λογιστικά και εργατικά θέματα, ενώ το γραφείο μας ειδικεύεται επιπλέον σε θέματα εξυγίανσης επιχειρήσεων, σε ρυθμίσεις δανείων, στην πολυπαραμετρική υποστήριξη επενδυτικών – επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και στην ένταξη επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα και στον Επενδυτικό Νόμο. Το σύνολο των υπηρεσιών μας ομαδοποιείται στις εξής βασικές κατηγορίες:

Υπηρεσίες Λογιστή: Λογιστικά – Φοροτεχνικά – Εργατικά

Στις υπηρεσίες λογιστή περιλαμβάνεται πολύπλευρη και αναλυτική υποστήριξη καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη σε πάσης φύσεως φορολογικά, λογιστικά και εργατικά θέματα. Φροντίζουμε για τη σωστή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των πελατών μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς πρόστιμα και χωρίς άγχος.

Υποστήριξη Χρηματοδότησης: Επιδοτήσεις, Τραπεζικά Δάνεια

Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις στη δύσκολη προσπάθειά τους μέσα στην οικονομική κρίση να διασφαλίσουν πόρους για την εξασφάλιση κεφαλαίων κίνησης, την επιβίωση και την ανάπτυξη τους, συμβάλλοντας στην ανεύρεση μοχλών ανάπτυξης και στην οικονομική τόνωση των επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες αυτές εστιάζουν στην ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ και στον Επενδυτικό Νόμο, καθώς και στην αποτελεσματική δανειοδότηση επιχειρήσεων.

Βιώσιμη Αντιμετώπιση Χρεών: Ρυθμίσεις Δανείων, Οφειλές Δημοσίου

Καθοδηγούμε τους πελάτες μας ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους τους και να λειτουργούν απρόσκοπτα, χωρίς φραγμούς και εμπόδια από χρέη σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος είναι η τήρηση ενήμερης οφειλής σε συνδυασμό με τη μέγιστη δυνατή ανακούφιση του οφειλέτη. Με γνώση στις τραπεζικές πρακτικές και με συνεχή ενημέρωση του νομοθετικού πλαισίου, εντοπίζουμε την πλέον βιώσιμη λύση.

Εξειδικευμένος Οικονομικός Σύμβουλος: Εξυγίανση Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικά Σχέδια

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε κάθε επιχειρηματία με όραμα για την επίτευξη των στόχων του, ακόμα και αν είναι εγκλωβισμένος στο ασφυκτικό επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί. Οι υπηρεσίες αυτές εστιάζουν στην εξυγίανση επιχειρήσεων, καθώς και στην πολυπαραμετρική υποστήριξη επενδυτικών – επιχειρηματικών σχεδίων.

Με τους μόνιμους εξειδικευμένους συνεργάτες του σε λογιστικά, φορολογικά και εργατικά θέματα, καθώς επίσης και με μια πληθώρα εξωτερικών συνεργατών περιλαμβάνοντας δικηγόρους, συμβολαιογράφους, ορκωτούς λογιστές, ασφαλιστικούς συμβούλους και μηχανικούς πληροφορικής δίνουμε άμεσα και υπεύθυνα λύσεις σε κάθε πρόβλημα που απασχολεί την Ελληνική Επιχείρηση και τον Έλληνα Φορολογούμενο.

Comments are closed