Ρυθμίσεις Δανείων & Οφειλών

Ρυθμίσεις Δανείων - Ρυθμίσεις Οφειλών ΔημοσίουΗ πτώση του τζίρου και γενικότερα η μη ρευστότητα στην αγορά δημιουργεί μεγάλες δυσχέρειες στη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά και στην καθημερινότητα των ιδιωτών. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που προκύπτουν είναι η αδυναμία εξυπηρέτησης των τραπεζικών δανείων και των οφειλών του δημοσίου, κάτι που συνεπάγεται πλήθος προβλημάτων (από χάσιμο χρόνου και άγχος, μέχρι δικαστικές διώξεις και καταχέσεις). Οι ρυθμίσεις δανείων ή οφειλών του δημοσίου είναι μονόδρομος σε κάθε τέτοια περίπτωση.

Η αντιμετώπιση αυτής της δυσμενής κατάστασης αποτελεί βασική δραστηριότητα του γραφείου μας, αφού είναι προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και συνέχιση των εργασιών των πελατών μας. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και συνεχή ενημέρωση σε θέματα ρύθμισης τραπεζικών δανείων και οφειλών δημοσίου, επιδιώκουμε μεθοδικά και αποτελεσματικά την ανεύρεση βιώσιμων λύσεων για τους πελάτες μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και άρα δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους με τους όρους της αρχικής σύμβασης ή τις οφειλές τους στο δημόσιο (εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία).

Η ρύθμιση τραπεζικών δανείων είναι μια σύνθετη και πολλές φορές επίπονη διαδικασία, με ιδιαιτερότητες ανάλογα με τους όρους και το είδος του δανείου (στεγαστικό, καταναλωτικό, επιχειρηματικό). Η ρύθμιση οφειλών στο δημόσιο προϋποθέτει την αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών σύμφωνα με τη διαρκώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία, στοιχείο που μαζί με τις πιθανές κυρώσεις δημιουργεί ανασφάλεια στους οφειλέτες.

Για τους λόγους αυτούς κάθε περίπτωση θεωρείται μοναδική και εξετάζεται διαφορετικά δίνοντας βαρύτητα στην κατανόηση των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών μας. Στο πλαίσιο αυτό χαράζουμε πλάνο αντιμετώπισης και αναζητούμε βιώσιμες λύσεις που διασφαλίζουν το οικονομικό μέλλον των πελατών μας προσαρμοσμένες στην εκάστοτε περίπτωση (στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες τους). Σε κάθε περίπτωση, από τις διαδικασίες αυτές που απαιτούν τεχνογνωσία, χρόνο και πολλές φορές είναι ψυχοφθόρες απαλλάσσονται οι πελάτες μας. Διεκπεραιώνουμε τις διαδικασίες και τις ενέργειες που απαιτούνται, κάνοντας όσο πιο απλή τη διαδικασία για τους πελάτες.

Comments are closed