Υποστήριξη Χρηματοδότησης

Υποστήριξη Χρηματοδότησης: Δανειοδότηση, Επενδυτικά ΠρογράμματαΜέσα στην οικονομική κρίση, η εξασφάλιση κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα η διασφάλιση πόρων αποτελεί βασικό ζητούμενο, τόσο για την επιβίωση όσο και για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, η υποστήριξη χρηματοδότησης συνιστά υπηρεσία πρώτης γραμμής για το γραφείο μας, βοηθώντας τους πελάτες μας ποικιλοτρόπως στη δύσκολη αυτή προσπάθειά τους. Τόσο η δανειοδότηση, όσο και η επιδότηση αποτελούν δύο βασικά εργαλεία υποβοήθησης της ρευστότητας για επιχειρήσεις που διαθέτουν επιχειρηματικά σχέδια και αναζητούν στήριξη. Με πολυετή εμπειρία στα Τραπεζικά Δάνεια και στα Επιδοτούμενα Προγράμματα συμβάλλουμε στην ανεύρεση μοχλών ανάπτυξης και στην οικονομική τόνωση των επιχειρήσεων.

Η υποστήριξη χρηματοδότησης καλύπτει τις περιοχές της «Συμβουλευτικής Δανείων» και των «Επενδυτικών Προγραμμάτων», περιλαμβάνοντας:

 • πλήρη υποστήριξη κατά τη φάση δανειοδότησης, αξιολογώντας για τον πελάτη την αναγκαιότητα του δανείου και υποδεικνύοντας σε αυτόν – τεκμηριωμένα – την καλύτερη δυνατή λύση,
 • ένταξη επιχειρήσεων σε κάθε μορφής επιδοτούμενο – επιχορηγούμενο πρόγραμμα ή/και τον Επενδυτικό Νόμο, καθοδηγώντας τον πελάτη από το Α εώς το Ω για την επιτυχία στο πρόγραμμα, όπως και τη μετέπειτα παρακολούθηση και διαχείρισή τους.

Υποστήριξη ΔανειοδότησηςΕπιδοτούμενα Προγράμματα
 • Καθορισμός της αναγκαιότητας του δανείου, με βάση τα οικονομικά στοιχεία και το επιχειρηματικό σχέδιο
 • Έλεγχος και αξιολόγηση τραπεζικών προσφορών
 • Τεκμηρίωση για την βέλτιστη επιλογή περιλαμβάνοντας όλους τους κρίσιμους όρους, όπως το ύψος και το είδος επιτοκίου (σταθερό, κυμαινόμενο ή μίξεις αυτών) και οι πιθανές αλλαγές αυτού, η διάρκεια του δανείου, το νόμισμα αναφοράς, οι εγγυήσεις, αλλά και τα ψιλά γράμματα των συμβάσεων
 • Αξιολόγηση ρίσκου
 • Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη φάση των διαπραγματεύσεων με την τράπεζα
 • Διεκπεραιωτικές εργασίες και συγκέντρωση εγγράφων
 • Παρακολούθηση τήρησης των όρων της σύμβασης από την τράπεζα

 • Προκαταρκτική αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης
 • Εντοπισμός του καταλληλότερου προγράμματος που έχει ή αναμένεται να προκυρηχθεί
 • Αναλυτική καθοδήγηση για τη βελτίωση της βαθμολογίας με σκοπό την εξασφάλιση της ένταξης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ή τον Επενδυτικό Νόμο
 • Χρηματοοικονομική διάρθρωση
 • Εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, όπως μελέτη σκοπιμότητας, οικονομοτεχνική μελέτη, μελέτη βιωσιμότητας – αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης
 • Διεκπεραιωτικές εργασίες και συγκέντρωση εγγράφων
 • Αξιολόγηση προσφορών – προτιμολόγησης
 • Σύνταξη και σύνθεση πλήρους φακέλου
 • Διαχείριση και παρακολούθηση του έργου, εναρμονισμός με τα προαπαιτούμενα του οδηγού εφαρμογής της προκύρηξης
 • Διασφάλιση εκταμίευσης

Υποστήριξη Δανειοδότησης | Επιδοτούμενα Προγράμματα

Comments are closed