Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό - Εξειδικευμένοι Λογιστές & Δίκτυο Εξωτερικών Συνεργατών Το ανθρώπινο δυναμικό μας χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία, φερεγγυότητα, καθώς και από υψηλό επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης στα οικονομικά, τη φορολογία, τη λογιστική, το σύγχρονο management και τις τεχνολογίες αιχμής. Έτσι, οι άνθρωποί μας αποτελούν το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας, αλλά και το σημαντικότερο παράγοντα της ανάπτυξής μας.

Διοίκηση και εργαζόμενοι αποτελούμε ένα αδιάρρηκτο σύνολο που μοιράζεται το όραμα, την αποστολή και τις αξίες του γραφείου μας, εφαρμόζοντας με συνέπεια την πελατοκεντρική μας φιλοσοφία.

Στελέχωση με Εξειδικευμένο Προσωπικό – Λογιστές

Το γραφείο στελεχώνεται σήμερα από έξι (6) εξειδικευμένους συνεργάτες, λογιστές πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικών σχολών. Το πλήθος των εξειδικευμένων στελεχών μας επιτρέπει την ορθολογική, άρα και αποτελεσματική, κατανομή των εργασιών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, κάθε πελάτης μας έχει το δικό του άνθρωπο που τον εκπροσωπεί στην επιχείρησή μας.

Δίκτυο Εξωτερικών Συνεργατών

Το γραφείο μας έχει δημιουργήσει επιπλέον ένα δίκτυο συνεργαζόμενων λογιστών ανά την επικράτεια. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό και με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που έχουμε αναπτύξει, μας επιτρέπει να υποστηρίζουμε πλήρως τους πελάτες μας σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.

Παράλληλα, το γραφείο μας τηρεί συστηματικές συνεργασίες με ορκωτούς λογιστές, αλλά και πλήθος ειδικευμένων επαγγελματιών σε συναφείς κλάδους, όπως δικηγόρους και συμβολαιογράφους. Το δεδομένο αυτό μας προσφέρει τη δυνατότητα να παρέχουμε ολιστική υποστήριξη και ασφάλεια στους πελάτες μας.

Διοίκηση υπό το Λουκά Πατερόπουλο

Λουκάς ΠατερόπουλοςΤο γραφείο μας διευθύνεται από τον ιδρυτή του Λουκά Πατερόπουλο. Ο Λουκάς Πατερόπουλος είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Λουκάς Πατερόπουλος, επενδύοντας αδιάλειπτα στη γνώση, συνεχίζει ακόμα και σήμερα τις σπουδές του στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει παρακολουθήσει πλήθος ενημερωτικών σεμιναρίων και ημερίδων πάνω σε θέματα φορολογικά, εργατικά, συλλογικών συμβάσεων,  ελεγκτικής, διεθνών λογιστικών προτύπων, μετασχηματισμών επιχειρήσεων, marketing κ.α. Στο παρελθόν έχει διατελέσει καθηγητής marketing στις σχολές Carriera του Ομίλου Ξυνή, ενώ εργάστηκε ως λογιστής σε διάφορες εταιρείες. Κατέχει άδεια λογιστή Α” Τάξης και είναι πιστοποιημένος λογιστής από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι μέλος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, στην Πανελλήνια Ένωση Οικονομολόγων-Φοροτεχνικών, στο Σύλλογο Οικονομολόγων Ελλάδας και στο Σύλλογο Λογιστών Αθήνας.

Comments are closed