Οικονομικός Σύμβουλος

Εξειδικευμένος Οικονομικός Σύμβουλος: εξυγίανση Επιχειρήσεων, Προώθηση Επιχειρηματικών ΣχεδίωνΤο ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια σε όλο το φάσμα της κοινωνίας έχει άμεσο αντίκτυπο και στις επιχειρήσεις, εγκλωβίζοντάς τις σε έναν φαύλο κύκλο προβλημάτων. Πολλές από αυτές οδηγούνται σε μαρασμό έχοντας μοναδικό στόχο την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, ενώ για άλλες το κλείσιμο είναι μονόδρομος. Ακόμα και τα καινοτόμα επενδυτικά σχέδια βαλτώνουν και μένουν στάσιμα χωρίς καμία προοπτική. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το όραμα των επιχειρηματιών έχει χαθεί ή έχει εκφυλιστεί στον καθημερινό αγώνα για επιβίωση που αποτελεί και το μοναδικό στόχο. Η επαναφορά του οράματος του κάθε επιχειρηματία και η επίτευξη των στόχων που είχε πριν την εποδό της οικονομικής κρίσης αποτελεί πρόκληση για μας.

Με όπλο μας το εξειδικευμένο προσωπικό, την πολυετή και επιτυχημένη εμπειρία σε ανάλογα εγχειρήματα και γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό με κατάλληλη στρατηγική και σχεδιασμό, έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένες υπηρεσίες οικονομικού συμβούλου προσαρμοσμένες για περιπτώσεις «Διάσωσης – Εξυγίανσης Επιχειρήσεων» και «Προώθησης Επενδυτικών Σχεδίων». Έτσι, συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων κάθε «εγκλωβισμένου» επιχειρηματία, διατηρώντας το όραμά του ζωντανό και κάνοντάς το πραγματικότητα.

Διάσωση - Εξυγίανση ΕπιχειρήσεωνΠροώθηση Επενδυτικών Σχεδίων
 • Ανάλυση τρεχουσών δεδομένων & αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης
 • Εντοπισμός – διάγνωση προβληματικών καταστάσεων
 • Κατάστρωση σχεδίου διάσωσης & εξυγίανσης
 • Καθορισμός απαιτούμενων αλλαγών & εταιρικής αναδιάρθρωσης
 • Λήψη μέτρων & καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων
 • Εναλλακτικές επιλογές & σενάρια διαφυγής
 • Ανόρθωση επιχείρησης
 • Εφαρμογή του σχεδίου στο εσωτερικό της επιχείρησης, όπως και σε συνεργάτες, προμηθευτές, τράπεζες κλπ
 • Εναρμονισμός πρακτικών και διαδικασιών με το σχέδιο αναδιοργάνωσης

 • Ανάλυση – έρευνα αγοράς και προοπτικές
 • Εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης
 • Στρατηγικά επιχειρηματικά σχέδια
 • Σχεδιασμός και σύνταξη Business Plan
 • Σχεδιασμός και σύνταξη μελετών εφαρμογής
 • Μελέτη σκοπιμότητας
 • Μελέτη βιωσιμότητας
 • Αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου
 • Διαχείριση – έλεγχος έργου

Διάσωση – Εξυγίανση Επιχειρήσεων | Προώθηση Επενδυτικών Σχεδίων

Comments are closed